Ψυγείο Όρθιο Συντήρηση

Ψυγείο όρθιο συντήρηση με τζάμι με παραγγελία σύμφωνα με τις διαστάσεις και τις απαιτήσεις του χώρου σας