Χαρτί υγείας

Ρολό 75 γραμμαρίων (005-01-172)

Ρολό 90 γραμμαρίων (005-01-001)

Ρολό 130 γραμμαρίων (005-01-005)

Ρολό 180 γραμμαρίων (005-01-096)

Συσκευασίες 30 & 40 ρολών