Ποτηριέρα με Συρώμενα Τζάμια

Ποτηριέρα με συρώμενα τζάμια με παραγγελία σύμφωνα με τις διαστάσεις και τις απαιτήσεις του χώρου σας