Ερμάριο/ Ανοξείδωτος Πάγκος Εργασίας με ψυκτικό μηχάνημα

Ανοξείδωτος Πάγκος Εργασίας με ψυκτικό μηχάνημα με ειδική παραγγελία σύμφωνα με τις διαστάσεις και τις απαιτήσεις του χώρου σας